• Namecard công ty hiện đại sáng tạo

  01
  • Unrestrained and portable active stereo speaker
  • Free from the confines of wires and chords
  • 20 hours of portable capabilities
  • Double-ended Coil Cord with 3.5mm Stereo Plugs Included
  • 3/4″ Dome Tweeters: 2X and 4″ Woofer: 1X

  Namecard công ty hiện đại sáng tạo

  01
  500.000
 • Namecard doanh nghiệp đơn giản

  01

  Hỗ trợ khách hàng

  • Phí bạn trả để mua sản phẩm này bao gồm luôn cả tiền công hỗ trợ bạn chỉnh sửa nội dung
  • Sản phẩm bạn nhận được sau khi chỉnh sửa nội dung là bản thiết kế để bạn sẵn sàng in ấn
  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ thay tên trên name card tối đa 3 người.

  Thông tin kỹ thuật sản phẩm

  • Độ phân giản 300dpi.
  • Dễ chỉnh sửa, dễ đổi màu.
  • Hệ màu chuẩn CMYK dùng để in.
  • Kích thước thiết kế chuẩn 90x55mm.
  • Kích thước để in 88x54mm.
  • Các layer hoặc artboard được phân chia rõ ràng.
  • Mặt trước và sau nằm trên 2 artboard trong Adobe Illustrator.
  • 2 mặt nằm ở 2 file khác nhau trong Adobe Photoshop.
  • Có sẵn hình xem trước trong file nén tải về.
  • Google font: Trirong (có tiếng Việt).

  Namecard doanh nghiệp đơn giản

  01
  500.000
 • Namecard Doanh nghiệp đơn giản

  Hỗ trợ khách hàng

  • Phí bạn trả để mua sản phẩm này bao gồm luôn cả tiền công hỗ trợ bạn chỉnh sửa nội dung
  • Sản phẩm bạn nhận được sau khi chỉnh sửa nội dung là bản thiết kế để bạn sẵn sàng in ấn
  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ thay tên trên name card tối đa 3 người.

  Thông tin kỹ thuật sản phẩm

  • Độ phân giản 300dpi.
  • Dễ chỉnh sửa, dễ đổi màu.
  • Hệ màu chuẩn CMYK dùng để in.
  • Kích thước thiết kế chuẩn 90x55mm.
  • Kích thước để in 88x54mm.
  • Các layer hoặc artboard được phân chia rõ ràng.
  • Mặt trước và sau nằm trên 2 artboard trong Adobe Illustrator.
  • 2 mặt nằm ở 2 file khác nhau trong Adobe Photoshop.
  • Có sẵn hình xem trước trong file nén tải về.
  • Google font: Trirong (có tiếng Việt).
 • Namecard doanh nghiệp màu đen sang chảnh

  01

  Hỗ trợ khách hàng

  • Phí bạn trả để mua sản phẩm này bao gồm luôn cả tiền công hỗ trợ bạn chỉnh sửa nội dung
  • Sản phẩm bạn nhận được sau khi chỉnh sửa nội dung là bản thiết kế để bạn sẵn sàng in ấn
  • Chúng tôi chỉ hỗ trợ thay tên trên name card tối đa 3 người.

  Thông tin kỹ thuật sản phẩm

  • Độ phân giản 300dpi.
  • Dễ chỉnh sửa, dễ đổi màu.
  • Hệ màu chuẩn CMYK dùng để in.
  • Kích thước thiết kế chuẩn 90x55mm.
  • Kích thước để in 88x54mm.
  • Các layer hoặc artboard được phân chia rõ ràng.
  • Mặt trước và sau nằm trên 2 artboard trong Adobe Illustrator.
  • 2 mặt nằm ở 2 file khác nhau trong Adobe Photoshop.
  • Có sẵn hình xem trước trong file nén tải về.
  • Google font: Trirong (có tiếng Việt).

  Namecard doanh nghiệp màu đen sang chảnh

  01
  500.000

Main Menu